Registruj se putem društvenih mreža

ili popuni formu na našem sajtu

Ostavi komentar


Samo prijavljeni korisnici koji su koristili uslugu objekta mogu komentarisati i ostavljati ocenu.

Rezervacija termina


Prosledi poruku ili pitanje

Karate klub “MB Sport“ – Beograd 7.9 (14)

Karate klub “MB Sport“ – Beograd

Karate klub “MB-Sport Klub” je sportska organizacija osnovana 19.01.2004. u Beogradu. Upisan je u registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava I saveza po rešenju Ministarstva prosvete I sporta Republiike Srbije br. 661-02-40/2004-11 dana 17.02.2004. pod rednim brojem 12284 radi obavljanja sportskih aktivnosti članova(sportista) u oblasti: karate veština, samoodbrane, kao I drugih borilačkih veština I sportskih aktivnosti koje doprinose unapređenju sporta I društvenog I fizičkog vaspitanja. Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva I zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana. Rad kluba je javan. Stručni rad u klubu obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i pravilima kluba i nadležnog granskog saveza. Klub je član nadležnih granskih saveza u nivou opštine, grada, republike i saveznom nivou.

MB Sport Klub u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja sporta, organizuje takmičenja za koja je nadležan i ostvauje druge ciljeve i zadatke utvrđene planom kluba i nadležnog granskog saveza.

Od dana osnivanja do danas u klub je upisano i registrovano preko stotinu polaznika, takmičara i rekreativaca različite starostne dobi. Jedan od retkih klubova u Beogradu koji upisuje i obučava početnike predškolskog uzrasta koji vežbaju u najmlađoj grupi od 3 do 5 godina starosti, dečake i devojčice koji se već u prvoj godini treniranja takmiče i postižu zapažen uspeh u svojoj i starijoj grupi.

Preko tri stotine medalja na nivou gradskih, republičkih i nacionalnih takmičenja u svim uzrastnim kategorijama – poletarci, pioniri, nade i kadeti koje krase poprsja naših takmičara  najbolja su reklama za kvalitetan rad u klubu, kao i garancija uspeha novim polaznicima.

Izuzetan uspeh omogućen je dobro planiranim vremenskim terminima za vežbanje gde je od posebnog značaja rad sa polaznicima i takmičarima u malim grupama(6-8 učenika u grupi) podeljenih po uzrastnoj dobi: 3-6 god. starosti , 6-9 god , 9-12 , 12-15 , 15-18god. Upis i vežbanje omogućeno je i starijim punoletnim polaznicima,bivšim takmičarima i rekreativcima.

Klub raspolaže sopstvenim prostorijama za rad i obuku sportista: Klimatizovana sala sa karate strunjačama veličine 80m², svlačionice sa tuš kabinama, kompletno opremljena teretana od 100m²,kancelarije, kao i prostorije za osveženje uz mini bar.

TRENINGE VODE  LICENCIRANI – VIŠI SPORTSKI TRENER  I MAJSTOR  KARATEA, JUDOA  I  JIU JITSE  – BRANISLAV  MILENKOVIĆ  I  LICENCIRANI  TRENER MAJSTOR  KARATEA  I AKTIVNI DRŽAVNI  REPREZENTATIVAC KARATEA  I JIU JITSE  DANIJELA  MILENKOVIĆj

Web stranica

http://www.mb-sportklub.com/

Kontakt email

mb.beograd@gmail.com

Kontakt telefon

064/8909-999

Pogodnosti
Samo ulogovani korisnici mogu
Loading...
Nema ocene korisnika