Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i bilo koja aktivnost, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite usluge našeg portala.

Dobrodošli na portal Mojaekipa.com. Na njemu je omogućeno korišćenje usluga i sadržaja u potpunosti podložnim niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge na adresi www.mojaekipa.com. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

Mojaekipa.com ima autorska prava na sve sadržaje – tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod – izuzev onih koji se preuzeti sa drugih web lokacija, ali samo u funkciji bolje prezentacije sportskih objekata. Tačnost informacija sa tih web lokacija, kao i eventualne obaveze prema autorima tekstualnog, foto, video i audio sadržaja, u isključivoj su nadležnosti njihovih vlasnika. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Portal Mojaekipa.com se admistrira iz kancelarija u Beogradu.

Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih srpskih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Mojaekipa.com može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite portalu Mojaekipa.com u svrhu dobijanja informacija ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Mojaekipa.com na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Mojaekipa.com nema nikakve dalje obaveze prema ovim podacima. Administratori portala mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste infrormacije, saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje, odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

U ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. U skladu sa našom Politikom privatnosti oni se koriste samo za internu upotrebu na portalu, ne obelodanjuju se, niti prosleđuju trećim licima.

Politika privatnosti

Zaštita privatnost podataka

Za uspešno korišćenje našeg portala, potrebno je da se registrujete. Registracija podrazumeva odabir korisničkog imena i upisivanja e-mail adrese na koju sistem šalje jedinstvenu lozinku (password) koja se kasnije može promeniti. Svako dalje prijavljivanje na portal moguće je jednostavnim upisivanjem korisničkog imena i lozinke. Takođe, treba ostaviti ime i prezime, adresu, i kontakt telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam, u slučaju potrebe, pružimo sve neophodne informacije. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Korisnicima dajemo mogućnost izbora uključujući i odluku da li žele da budu na našoj mailing listi ili ne. Mailing lista služi za informasanje korisnika o novostima iz aktuelne ponude. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo administratorima portala. Sva ostala zaposlena lica su odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti, pa se u tom mislu obavezujemo da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o stranicama koje korisnici posećuju. Ti podaci su nam neophodni u cilju poboljšanja ponude i izgleda stranica, kao i omogućavanje jednostavnijeg i sigurnijeg korišćenja.

Moajekipa.com koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete Cookie-je. Većina web pretraživača ih automatski prihvata, ali moguće je promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije Cookie-je. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se Cookie nudi i dozvoli vam da ih pojedinačno prihvatate ili odbijate. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite Cookie, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Mojaekipa.com se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek posle objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama sportskih objekata su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Mojaekipa.com tim je pregledao sve objavljenje web lokacije sportskih objekata, ali ih ne kontroliše i nije odgovoran za bilo koju od njih niti njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim podacima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija sportskih objekata koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Korisnički forum

Mojaekipa.com može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji deo lokacije na kojem korisnici prenose ili šalju saopštenja, ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, Mojaekipa.com se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih informacija, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. Mojaekipa.com zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz odnos kupac – portal Mojaekipa.com smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.