Registruj se putem društvenih mreža

ili popuni formu na našem sajtu

Ostavi komentar


Samo prijavljeni korisnici koji su koristili uslugu objekta mogu komentarisati i ostavljati ocenu.

Rezervacija termina


Prosledi poruku ili pitanje

Sportski centar “Stari Dif“ – Beograd 7.9 (14)

Sportski centar “Stari Dif“ – Beograd

Ideju o izgradnji objekta, specifične namene, pokrenuli su članovi Sokolskog društva Matica, a realizovana je njihovim i novčanim prilozima mnogobrojnih dobrotvora. Grad Beograd poklonio je plac u Deligradskoj ulici i izgradnja je počela 1929. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Kamen temeljac postavio je kralj Jugoslavije Aleksandar I Karađorđević, prilažući sto hiljada dinara za izgradnju Sokolskog doma Beograd Matica. Posle 7 godina zgrada je završena i predata na korišćenje i upotrebu 17.januara 1936. godine. U novoizgrađenoj zgradi su bile zastupljene sportske i kulturne aktivnosti. Za korišćenje Sokolskog doma Beograd Matica zainteresovalo se Ministarstvo fizičkog vaspitanja, pa je donet Pravilnik o jednogodišnjem tečaju za spremanje nastavnika telesnog vaspitanja po školama i plan i program sa 25 nastavnih predmeta. Organizovan je prijemni ispit u periodu od 11. do 14. septembra 1938. godine i primljen 51 polaznik tečaja, a odmah potom, 15.septembra svečanim otvaranjem, u maloj sali Sokolskog doma Beograd počinje da radi dvosemestralna škola za telesno vaspitanje, čiji su polaznici bili postavljeni za nastavnike telesnog vaspitanja u srednjim i učiteljskim školama. Posle nekoliko meseci osnovana je Škola za telesno vaspitanje, čijim je nastavnim planom predviđen 31 predmet, sa ciljem osposobljavanja nastavnika i nastavnica telesnog vaspitanja i vrše stručna i naučna istraživanja na ovom polju. Prve, 1939. godine Školu za telesno vaspitanje pohađalo je 33 studenta i 25 studentkinja, a sledeće, 1940. 35 studenata i 21 studentkinja.
Počevši od 11. novembra 1944. godine u školi za telesno vaspitanje bili su organizovani fiskulturni kursevi do 18. jula 1945. godine, kada Ministarstvo prosvete Demokratske Federativne Jugoslavije donosi odluku o otvaranju jednogodišnjeg Višeg tečaja, čiji polaznici počinju sa radom u oktobru iste godine.
Vlada Narodne Republike Jugoslavije 16.jula 1946.godine donosi Uredbu o Državnom institutu za fiskulturu, kao visokoj stručnoj školi opštedržavnog značaja.Potom se, 1948. godine prešlo na četvorogodišnje studiranje, kojim se škola svrstala među ostale visoko školske organizacije.
Od 1947. do 1968. godine u zgradi Deligradska broj 27, nalazio se i Muzej fizičke kulture, koji je osnovao Borivoje – Bora Jovanović, pa je ova ustanova radila je kao Muzejska zbirka.
Posle 30 godina rada u zgradi u Deligradskoj 27, septembra 1968. godine, škola je preseljena u novu zgradu u Košutnjaku, a 4. decembra iste godine Skupština grada Beograda je predala na upotrebu zgradu Gradskom centru za fizičku kulturu, koji, posle rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade i obnove fasade, počinje sa radom 1971. godine. Prvobitno je postojalo nekoliko manjih sala, manji bazen, učionice za predavanja, kancelarije za nastavnike, administracija, zatim prostor za muzejsku zbirku, biblioteka i velika sala. Interesantno je da je ovo bila jedina sala od 1944. godine koja je desetak godina omogućavala treninge i utakmice za košarku i odbojku. Velika sala ostala je ista, samo što je obnovljena, Freska „Prelazak Kralja Petra 1 preko Albanije“. Ova freska je čekala do 1968. godine da ponovo ugleda svetlost dana i to zahvaljujući grupi sportista, bivšim sokolima.
Bilo je ustanova koje su tražile da im se ustupi zgrada u Deligradskoj broj 27, ali je GCFK uspevao da odoli tim pritiscima. Zgrada je ostala prvobitne namene – za fizičku kulturu.
Grad Beograd je osnivač Ustanove za fizičku kulturu – Gradski centar za fizičku kulturu. GCFK je u nadležnosti Sekretarijata za sport i omladinu. U saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu realizuju se besplatni programi za osnovce i srednjoškolce za vreme zimskog, uskršnjeg i letnjeg školskog raspusta koji se realizuju kroz dečije kampove sa različitim sadržajima prilagođenim uzrastu polaznika.
Bio jednom jedan DIF skraćenica koja se spontano održala i do danas ili DIF – prijatelj cele porodice definišući neko vreme i trajanje kao i ljude koji su se brinuli o zdravlju, duhu i telu.
Kako kapaciteti GCFK-a ne odgovaraju bavljenju vrhunskim sportom, zato se promovišu programske aktivnosti sa ciljem podsticanja i širenja svesti o značaju bavljenja fizičkom aktivnošću. Programskim sadržajem obuhvaćene su starosne kategorije građana od beba do najstarijih lica. Izuzetno veliki broj programa se realizuje u salama 1, 2, 3 i 4, među kojima su fudbal, košarka, odbojka, fitnes programi, zatim programi u Svečanoj sali, Trim kabinetu, Kardio-teretani, velikom i malom bazenu i Hidro bloku. Jedan od važnih segmenata su spoljni tereni za ekipne sportove i tenis, a koji se u zimskom periodu pretvaraju u klizalište za sve ljubitelje klizanja. Posebno su popularni fitnes programi za sve kategorije sugrađana kao i porodična rekreacija.

Web stranica

http://www.staridif.rs/

Kontakt telefon

011 265 87 47

Pogodnosti
Samo ulogovani korisnici mogu
Loading...
Nema ocene korisnika